Certifiering av ledningssystem

 :

Certifiering av ledningssystem

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som gynnar en ständig förbättring i din organisation och verksamhet och hjälper dig att möta dina kunders förväntningar på produkter och tjänster på ett bra sätt.

Vi kan hjälpa dig bland annat certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) m fl standarder.