Besiktning av kranar och lyftanordningar

 :

Besiktning av kranar och lyftanordningar

Lyftanordningar av alla slag finns överallt i olika miljöer. De dimensioneras för olika typer av drift och har en begränsad livslängd. Exempelvis en hamnkran eller en stålverkstravers arbetar kanske kontinuerligt med nästan full last och dimensioneras för att tåla dessa arbetscykler medan de flesta mobilkranar är avsedda för enstaka lyft och konstrueras därefter.

Utrustningen måste kontrolleras regelbundet för att garantera att viktiga funktioner är säkra. Myndigheter har fastställt regelverk som kräver att obligatorisk kontroll görs av ett ackrediterat organ med bevisad kompetens och erfarenhet.

Besiktning handlar inte bara om myndighetskrav. I grunden är det en fråga om din, dina anställdas och dina kunders säkerhet. Samtidigt rör det sig om driftekonomi. En besiktning kan ge viktig information som kan användas för att säkerställa säkerheten och öka livslängden för en kran eller en lyftanordning. De kan ge tidiga varningar om kommande problem så att du kan undvika höga kostnader, driftstopp eller i värsta fall ett haveri. Resultaten fungerar också som ett värdefullt underlag för olika underhållssystem.

Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. Vi besiktigar alla typer av kranar och lyftanordningar. Vi utför förstabesiktning; konstruktionskontroll och installationskontroll, återkommande besiktning, montagebesiktning, revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring samt registrerings- och kontrollbesiktning av motorredskap.

Våra ingenjörer vet vad de ska söka efter, var de ska leta och är kvalificerade för att klara uppgiften. De är lokala besiktningsingenjörer som känner kunderna väl och alltid är tillgängliga när de behövs.

Fördelar med besiktning av kranar och andra lyftanordningar

  • Minimerar risken för olyckor
  • Ökar drifttillgängligheten
  • Bra underlag för planering av underhåll och investeringar

Vill du veta mer eller få en offert?