Examensarbete vann SWETICs examenstävling

För andra året i rad tar en medarbetare från Inspecta hem priset för årets bästa examensarbete. SWETIC har utsett Therese Kjellins arbete ”Skadetålighetsanalys med olika metodiker” som vinnare.

Therese Kjellin mottog priset den 3 november vid SWETIC’s höstmöte.

Therese Kjellin, beräkningsingenjör vid Inspecta, gjorde sitt examensarbete under handledning av Peter Dillström, i samarbete med OKG.

"Jag räknade på sprickor i rörkomponenter och tog fram vad som är en acceptabel sprickstorlek, med viss säkerhetsmarginal, enligt standarderna R6 och ASME XI", säger Therese Kjellin.

Betydande skillnader mellan standarderna

"Resultatet visade inte på några större skillnader mellan de olika versionerna av R6, men betydande skillnader mellan R6 och ASME XI. R6 tillåter oftast inte lika stora sprickor som ASME", säger Therese Kjellin som har visualiserat skillnaderna med tydliga grafer.

Sidan skapad: 09 nov 2011