Korrosion, skador och haverier

Som brukligt under Skogseminariet stod punkten haverier och skador på programmet. En inledande paneldiskussion kring korrosion i kokaren väckte många frågor.

Korrosion i kokerier

– På 1970-talet hade vi ingen större korrosion i kokaren men med satsningen av vitlut har förändrats, sa Roger Malmström, Inspecta och inledde så paneldiskussionen om korrosion.

Leif Nilsson, Inspecta visade på en kokare där materialet på konan ursprungligen var 23 mm men efter kraftig korrosion fanns det endast 2-3 mm kvar.

Paneldiskussion

Tomislav Buzanuciz från Areva Uddcomp berättade mer om företagets påsvetsningsmetod och poängterar vikten av att få information om hur bruken använder påsvetsade objekt. Rådet för att upptäcka korrosion och kontrollera påsvetsade ytor är enligt Inspectas materialexpert Jan Wåle att genomföra tätare kontroller, tjockleksmätningar och penetrantprovning.

Värme påverkar materialet

Jan Wåle tog sedan avstamp i branden på Södra Cell i Mönsterås och visade vilken påverkan värme har på material vid bränder. Temperaturen inverkar på materialets egenskaper. Om temperaturen når upp till max 500 grader har materialet en möjlighet att återfå acceptabla egenskaper. Över 500 grader blir det bestående skador.

Även om konstruktionen återfår sin ursprungliga form kan materialets egenskaper ha ändrats, fast det inte syns för blotta ögat. Därför måste man alltid undersöka brandutsatt material.

– Vi kan då se om materialets egenskaper har påverkats, men det går inte att bedöma i vilken grad, säger Jan Wåle.
 
Haverier och skador

En tornkran med kapacitet på 2800 kg skulle lyfta armeringsplattor på 1500 kg. När kranen hade lyft en matta cirka 1 meter över marken rasade hela kranen. Lyckligtvis blev ingen skadad.

– Kranen hade kvällen innan monterats ned och sedan monterats upp, allt enligt reglerna, säger Jörgen Knutsson, Safe Control Boiler Service och menar att egenkontrollerna inte är tillräckliga.

Explosionsolyckor i sodapannor brukar delas upp i två typer; smältavattenexplosion och gasexplosion. Magnus Kammerlind från Metso Power berättade om två allvarliga explosioner av sodapannor. En smältavattenexplosion där pannan var i dåligt skick och dåligt underhållen. En läcka i en tub i tubsatsen in mot vattendomen slutade i explosion.


Magnus Kammerlind, Metso Power
– Vid en gasexplosion trippade pannan. Operatörerna försökte återstarta pannan men resultatet blev flera mindre explosioner och sedan en stor, säger Magnus Kammerlind.

Vädringen hade troligen kopplats förbi. Det blev en ansamling av gas och det enda som krävdes för antändning var en tändgnista. För att förebygga explosioner ger Magnus Kammerlind råd om att ständigt utvärdera risker, ha ett effektivt inspektions- och underhållsprogram, en strukturerad stopplanering och stoppuppföljning, välutbildade operatörer, regelbundna revisioner och utreda skador grundligt.

– Det krävs också ett säkerhetsengagemang från högsta ledningen till alla anställda och att man följer de instruktioner och rekommendationer som finns från tillverkare och Sodahuskommittén.

 

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 19 apr 2012