Kommunicerar beställare och leverantörer på ett effektivt sätt?

Att du konstruerar, dimensionerar och svetsar på rätt sätt är viktigt när du tillverkar en tryckbärande anordning. Men har du inte rätt material faller allt. Camilla Jacobsson från Ahlsell delgav sina erfarenheter kring den avgörande kommunikationen mellan beställaren och leverantören av material.

– Vi levererar stålrör, pumpar och ventiler till industrin. Många gånger får vi en beställning via telefon på till exempel rostfria rör. En sådan öppen beställning ger fantastiskt många möjligheter, säger Camilla Jacobsson.

– 80 % av reklamationerna beror på rena kommunikationsmissar. Kommunikation handlar om ömsesidig förståelse, förmåga att lyssna, fråga, analysera. Utan samarbete är ingen kommunikation möjlig, säger Camilla Jacobsson.

Hur ska du vara säker på att få rätt material?

Camilla Jacobsson menar att det krävs bättre kommunikation mellan beställare och leverantörer.

– Var tydlig med de krav du som beställare har på produkten. Ange vad du ska använda materialet till. Ta med aspekter som dimension, stålsort, standard, tryckklass, säger Camilla Jacobsson.

– Det är även värdefullt att veta vilket media materialet kommer att utsättas för samt önskad leveranstid. Beställ gärna enligt standarder för att leverantören och tillverkaren ska veta vad som krävs av materialet. Då blir det lättare för oss att hitta rätt material.

– Använd standardprodukter i möjligaste mån. Använd tydliga offert- och inköpsunderlag. Ge så mycket relevant information som möjligt och så fort något är oklart kontakta oss igen, säger Camilla Jacobsson och tillägger att det vid större projekt bör det hållas ett projektmöte med alla parter, gärna även med tredje part.

Camilla Jacobsson påpekar att Ahlsell följer en noggrann process för att säkerställa att de får så mycket information som möjligt från beställaren. De kontrollerar även sina materialleverantörer med besök och leverantörsbedömningar.

– Var tydliga och ställ höga krav på materialleverantören för att säkerställa att du får rätt material, säger Camilla Jacobsson.


Av: Helén Kim
Sidan skapad: 22 maj 2012