ASME bra konkurrensmedel för att exportera till utomeuropeiska länder

Utvecklingen inom tryckutrustningsindustrin innebär att även standarder måste hänga med i utvecklingen. Mark Sheehan från ASME berättade hur internationella kommittéer utvecklar ASME för att passa dagens krav och förhållanden.


Mark Sheehan, ASME
– 700 internationella arbetsgrupper med tekniska experter bidrar med sin lokala kunskap utifrån sitt perspektiv. Medlemmarna i de här grupperna granskar och ger synpunkter på ASME standarder och ger värdefull information om lokala omständigheter, säger Mark Sheehan.

Mark Sheehan poängterar att dessa kommittéer är mycket värdefulla för att utveckla ASME efter ny teknik.

Just nu pågår 41 forskningsprojekt i ASMES regi med fokus på ny teknik och konstruktion. Det pågår också ett arbete för att se hur ASME och PED bättre ska kunna mötas. Mark Sheehan pekar på tre fokusområden för att förenkla användningen av både PED och ASME.

– Vi vet att där ASME har bekymmer med anpassningen till de grundläggande säkerhetskraven i PED är inom svetsområdet (kvalificering av procedurer och personal för svetsning) , oförstörande provning och inom materialområdet. ASME har samlat olika arbetsgrupper för att se hur vi ska kunna tydliggöra och anpassa mot PED för att förenkla för tillverkarna, säger Mark Sheehan.

ASME certifierad i Sverige

Joakim Majak, beräkningsingenjör från Inspecta och Authorized Inspector för ASME, fyllde sedan på utifrån svenska förhållanden.

– Med en allt mer globaliserad marknad är det en klar fördel att även vara ASME-certifierad. När PED infördes blev det också möjligt för tillverkaren att själv välja vilken standard de vill arbeta efter. ASME är ett av de främsta alternativen till EN, säger Joakim Majak.

 


Joakim Majak, Inspecta

För att få tillverka mot genuin ASME krävs att tillverkaren har kontrakt med en AIA, Authorized Inspection Agency, och blir insynad av ASME

För att kunna leverera tryckkärl till USA och Kanada måste tillverkarna ha ett formellt godkännande från ASME och en Authorized Inspection Agency. Godkännandet innebär att tillverkaren har möjlighet att certifiera sina tryckbärande anordningar mot ASME BPVC och sätta ASME-stämpel på dem.

Inspecta är samarbetspartner med Arise, som är AIA och kan därför nu erbjuda produktcertifiering i ASME.

– Inspecta utför även frivillig ASME, så kallad ”non stamp” service. Att använda Inspecta även för dessa jobb är en kvalitetsstämpel och ger mervärde för kunden, säger Joakim Majak och fortsätter:

– Vi har nu authorized inspectors i Stockholm, snart även i Malmö, Göteborg och två stycken i Finland. Tack vare ett samarbete med TÜV Süd finns det stora möjligheter att få hjälp även i Europa.

Av: Helén Kim
Sidan skapad: 22 maj 2012