Vision & Strategi

 :

Vision & Strategi

Vi skapar säkerhet, tillit och en hållbar utveckling i norra Europa.
Det är vår vision som vi strävar efter att nå.

Inom Inspecta agerar vi enligt våra fyra värderingar;

Dessa fyra värderingar påverkar oss i allt vi gör. Vi är övertygade om att det hjälper oss att erbjuda de bästa tjänsterna till våra kunder, som en mervärdesskapande partner.

Vår affärsidé är:
Genom att bibehålla en stark lokal närvaro och att till fullo förstå våra kunders behov, erbjuder vi besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning till industri, infrastruktur, fastigheter och institutioner.