CE-tuotesertifiointi rakennustuotteille

 :

CE-tuotesertifiointi rakennustuotteille

Rakennustuotteiden CE-merkintä on eurooppalainen menettely, jolla osoitetaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella, vertailukelpoisella tavalla. CE-merkintä kattaa tuotteen oleelliset turvallisuus- ja terveysominaisuudet, kuten rakenteen kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys. CE-merkintä mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU-alueella, mikä lisää vientiyritysten kilpailukykyä.

CE-merkintä on mahdollista rakennustuotteille, joille on laadittu eurooppalainen harmonisoitu standardi.  Rakennustuoteasetus määrää, että CE-merkintä on pakollista kaikissa EU-maissa  1.7.2013 alkaen, silloin kun tuotteelle on laadittu harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkintä tulee olemaan ensisijainen tapa osoittaa tuotteen täyttävän viranomaisvaatimukset.

Rakennustuotteelta, jolla on korkeat turvallisuusvaatimukset, CE-merkintä edellyttää ilmoitetun sertifiointilaitoksen sertifiointia. Inspecta toimii ilmoitettuna laitoksena ja myöntää CE-merkinnässä tarvittavia todistuksia (sertifikaatteja). Tuotteelta edellytetään alkutestausta ja valmistajalta dokumentoitua laadunvalvontajärjestelmää. Inspecta varmentaa alkutestauksen ja laadunvalvonnan ja myöntää sen osoituksena todistuksen. Näin valmistaja saa oikeuden merkitä tuotteensa vaatimustenmukaisuuden tunnuksella, CE-merkillä. Tämän jälkeen Inspecta valvoo toimintaa tarkastuskäynneillä.

CE-merkintä takaa siinä ilmoitettujen ominaisuuksien täyttymisen, mutta ei huomioi esimerkiksi kaikkia oleellisia laatuvaatimuksia. Siksi CE-merkintää kannattaa täydentää vapaaehtoisella tuotesertifioinnilla. CE-merkinnän rinnalle Inspecta voi myöntää myös kansallisen FI-laatumerkin.

Katso myös Rakennusteollisuus Ry:n usein kysytyt kysymykset CE-merkinnästä.

Edut

  • Varmistaa tuotteiden täyttävän CE-merkissä ilmoitetut ominaisuudet
  • Helpottaa kansainvälistä kauppaa, edistää kilpailukykyä ja varmistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU- ja ETA-markkinoilla (yhteensä 30 maata)