Tuotesertifiointi

 :

Tuotesertifiointi

Monien laitteiden ja tuotteiden markkinoille pääsyn edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen, kuten Inspectan, myöntämä tuotesertifikaatti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hissien ja niiden turvakomponenttien vaatimustenmukaisuus on varmistettava ennen kuin uusi hissimalli voidaan ottaa käyttöön.

Ilmoitettu laitos on menettely, jossa yritys hyväksytään suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointeja määriteltyjen direktiivien mukaisesti. Ilmoitettu laitos on pätevä ja hyväksytty samanaikaisesti kaikissa EU: n jäsenvaltioissa.

Millä aloilla Inspecta toimii ilmoitettuna laitoksena?

Suomessa Inspecta on hyväksytty ilmoitetuksi laitokseksi seuraavien direktiivien osalta:

  • Rakennustuoteasetus ((EU) 305/2011)
  • Hissit (95/16/EC)
  • Kuumavesisäiliöt (92/42/EEC)
  • Painelaitteet (97/23/EC)
  • Kuljetettavat painelaitteet (99/36/EC)
  • Yksinkertaiset painesäiliöt (2009/105/EC, ex-87/404/EEC)
  • Henkilökuljetuksissa käytettävät köysiradat (2000/9/EC)
  • Koneet (2006/42/EC)
  • Mittalaitteet (2004/22/EC)
  • Ei-automaattiset mittalaitteet (2009/23/EC, ex-90/384/EEC)

Asiantunteva, kansainvälinen ja hyväksytty
Suomessa kansallinen viranomainen FINAS on todennut Inspectan päteväksi toimijaksi, minkä vuoksi suurin osa palveluistamme on akkreditoitu. Meillä on pätevyydet tarkastaa ja sertifioida esimerkiksi paineastioita, kattiloita, nostureita ja mittalaitteita. EU-direktiiveissä määriteltyjen tarkastusten lisäksi voimme myös toimia kolmantena osapuolena monissa muissa tarkastuksissa, joilla voidaan varmistaa tuotteiden ja toiminnan laatu.

Ilmoitettuna laitoksena Inspecta toimii yhteistyössä valmistajien, maahantuojien ja myyntiedustajien kanssa. Laaja maailmanlaajuinen verkostomme tavoittaa asiakkaat kaikkialla maailmassa. Inspecta on jäsenenä Euroopan tarkastuslaitosten organisaatiossa CEOC:ssa (Confédération Européenne des Organismes de Contrôle) sekä jalometallituotteiden tarkastuslaitosten AEAO:ssa (Association of European Assay Offices). Inspecta on myös kansainvälisen sertifiointiverkosto IQNet:n jäsen.

Henkilöstömme pätevöinnissä käytämme omaa laatukäsikirjaamme noudattavaa pätevöintiohjelmaa, mikä takaa henkilöstömme ammattitaidon jatkuvan kehityksen. Syvä asiantuntemus ja pitkä kokemus takaavat, että palvelumme toimitetaan tehokkaasti vaadituissa aikarajoissa. Vahvuuksiimme kuuluu myös kansainvälinen osaaminen ja laaja toimipisteverkosto Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa.