Henkilösertifiointi

 :

Henkilösertifiointi

Liiketoimintaympäristölle asetettavat vaatimukset ja tekniikat muuttuvat jatkuvasti; tämä tarkoittaa myös kasvavaa tarvetta henkilöstön osaamisen kehittämiselle.

Monilla liiketoiminta-alueilla turvallisuus- ja ympäristöriskit asettavat suuria vaatimuksia liiketoiminnalle ja henkilöstön ammatilliselle osaamiselle. Henkilösertifiointi auttaa täyttämään määräysten, standardien, tilaajan ja toimialan vaatimukset.

Henkilösertifioinnilla osoitetaan henkilöstön omaavan osaamisalueella tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointi tehdään toimialalla sovellettavien määräysten ja standardien perusteella. Vaatimusten täyttyessä Inspecta myöntää henkilölle sertifikaatin. Sertifikaatti toimii ulkoisen kolmannen osapuolen antamana todisteena, joka kertoo, että henkilöiden osaamiseen voi luottaa.

Yhteystiedot

 

Inspectan henkilösertifiointipalvelut kattavat seuraavat ammatit:

  • Sahatavaran lujuuslajittelija
  • NR-suunnittelija
  • Puuelementtiasentajt

Henkilösertifioinnin edut

  • Sertifikaatti osoittaa, että henkilöstön osaaminen täyttää voimassaolevat määräykset
  • Henkilösertifiointi toimii selkeänä ilmauksena, joka auttaa löytämään ammattitaitoista osaavaa henkilöstöä
  • Sertifioitu osaaminen parantaa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta