Painelaitteet ja hitsaus

Putkistojen käytön ja valmistuksen aikainen tarkastus

Koulutuksessa opit perustiedot asioista, jotka vaikuttavat teollisuusputkistojen hankintaan, valmistukseen ja korjauksiin. Lisäksi koulutuksessa käsitellään määräyksiä ja vaatimuksia, jotka tulee ottaa huo­mioon työn suunnittelussa ja suorittamisessa.

Myös kokenut ammattilainen hyötyy kurssista, sillä toimintaympäristöt ja viranomaismääräykset ovat moninaisia ja muuttuneet viime vuosina.

Sisältö ja ohjelma

08.00 - 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.30 - 09.45 Teollisuusputkistojen tarkastukset viranomaisvaatimusten mukaan

 • Painelaitemääräykset
 • Kemikaalilainsäädännön vaatimukset
 • Maakaasu- ja nestekaasulainsäädännön vaatimukset

10.00 - 11.30 Putkistojen suunnittelu ja valmistus painelaitemääräysten mukaan

 • Valmistajan määrittely ja valmistajan vastuu
 • Putkistojen luokittelut painelaitemääräysten mukaan
 • Moduulit ja niiden mukaiset menettelytavat
 • Olennaiset turvallisuusvaatimukset

11.30 - 12.30 Lounas

12.30 - 14.00 Standardisarjan SFS-EN 13480 esittely

 • Yleistä
 • Materiaalit
 • Suunnittelu
 • Valmistus
 • Tarkastus

14.00 Kahvi

14.20 Putkistojen käytönaikaiset tarkastukset ja kunnonvalvonta

 • Putkistojen vaarat ja vaarojen välttäminen

15.30 Käytössä olevien putkistojen korjaukset

 • Painelaitelainsäädännön vaatimukset ja suositeltavat menettelyt

16.15 Loppukeskustelu

~ 16.30 Päivä päättyy

Yhteystiedot