Painelaitteet ja hitsaus

Painelaiteturvallisuus tutuksi: hankinta, käyttöönotto ja käytönaikaiset tarkastukset

Koulutus tarjoaa kattavasti omistajan, käytönvalvojan ja painelaiteturvallisuudesta vastaavan tarvitsemat tiedot tärkeimmistä painelaitteen elinkaareen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja turvallisuustekijöistä.

Koulutus tarjoaa sopivan yhdistelmän säädöstietoa, kokemuksia ja sovellutuksia sekä esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun kaikki menee pieleen eikä tietoa ole riittävästi.

Koulutus katsotaan osaksi painelaitteen käytön valvojalta edellytettävää painelaitealan lainsäädännön tuntemusta.

Koulutus on painelaiteasiantuntijoiden oiva kohtauspaikka.

Sisältö ja ohjelma

1. päivä

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Mitä painelaitesäädökset koskevat                           

Johanna Soppela, ylitarkastaja, Tukes 

09.45 Markkinoille saattaminen (kriteerit) ja hankinta

Johanna Soppela

 Tauko

10.45 Muodolliset pätevyysvaatimukset, vastuut, roolit (case)

- Painelaitteen käytönvalvojan tehtävät ja vastuut.

- Pätevyydet, vaatimukset eri laitteille.

- Esimerkkejä käytännöstä; Asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota.

Kari Juvonen, Johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

11.45 Lounas

12.45 Käyttöönotto ja ensimmäinen määräaikaistarkastus

- Milloin  ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä?

- Mitä siihen sisältyy: lainsäädännön vaatimukset ja käytännön tarkastustoimet painelaitteelle sekä dokumenteille.

Olli Pirinen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus

13.30 Tarkastusten valmistelu, käytäntö

- Tarkastusten oikea ajoittaminen: lakisääteiset tarkastusvälit, niiden sovittaminen käyttökohteen mukaisiin olosuhteisiin, tarkastusten siirrot.

- Missä kunnossa painelaitteen on oltava, jotta tarkastus voidaan suorittaa turvallisesti ja luotettavasti – edellytykset visuaaliselle tarkastukselle.

- Visuaalisen tarkastuksen perusteet – ja mitä tehdään käytännössä? Silmämääräinen tarkastus NDT:n perustana.

Olli Pirinen

14.15 Kahvi

14.45 Viranomaisrekisterit ja niihin liittyvät velvoitteet

Johanna Soppela

15.30 Painelaiteonnettomuudet

Johanna Soppela

16.15 Koulutuspäivä päättyy

 

2. päivä

08.30 Aamukahvi

09.00 Putkistot

- Mitä kuuluu putkistoon: putkiston osat, erityyppiset putkistot.

- Suunnittelun perusteista: materiaalit ja mitoitus kohteen mukaan.

- Putkiston määräaikaistarkastus ja seuranta.

Juha  Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

10.00 Turva-automaatio osana painelaiteturvallisuutta

- Turva-automaatiojärjestelmille asetetut vaatimukset: lainsäädäntö, normistot

- Turva-automaatio elinkaaren eri vaiheissa: toimenpiteet suunnittelusta käyttöön

- Eri osapuolten roolit: toiminnanharjoittaja, valmistaja, viranomainen, tarkastuslaitos

- Turva-automaation dokumentointi

Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus

Tauko

11.00 Painelaitteiden kunnossapito

- Kunnonvalvonta osana kunnossapitoa. Tarkastusten merkitys.

- Kunnonvalvonnan seurantamenetelmiä painelaitteille.

Tommi Vierikko, Plant Manager HYCO, Oy AGA AB

11.45 Lounas

12.45 Visuaalinen tarkastus ja arviointikriteerit

- Silmämääräinen tarkastus painelaitteen arvioinnin perusteena.

- Kriteerit erityyppisissä tarkastuskohteissa.

- Lisätarkastukset ja NDT, korvaavat menetelmät kun silmämääräinen tarkastus ei riitä tai ole kohtuudella mahdollinen.

Kari Latvala, erityisasiantuntija, Inspecta

Juha Visuri, laatupäällikkö, Inspecta

13.45 Kahvi

14.00 Painelaitteiden korjaukset ja muutostyöt

Juha Purje

15.45-16.00 Viimeiset kysymykset ja päivä pättyy

Yhteystiedot