Green Card Quality® -arviointi

 :

Green Card Quality® -arviointi

Alihankintojen laatu vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen. Tämä pätee myös asiakkaiden näkökulmasta: maine ei salli yllätyksiä arvoketjussa. Green Card Quality® on tehokas tapa osoittaa laaduntuottokyky sekä löytää ja valita luotettavia kumppaneita.

Green Card -konsepti on suurten monikansallisten yhtiöiden tunnustama ”työlupakäytäntö”.  Se mittaa alihankkijoiden valmiuksia ja tuo heidän vahvuutensa suurten ostajien tietoon. Green Card ® tukee alihankkijoita jatkuvassa parantamisessa, erityisesti arvoketjulle tärkeistä näkökulmista, suurten tilaajien lähtökohtien ja vaatimusten perusteella.

Arviointi perustuu etukäteen lähetettyyn aineistoon ja arviointikäyntiin. Arvioinnista laaditaan tarkka raportti, joka toimii myös toimittajan ”laatukorttina” asiakkaalle ja muille sidosryhmille. Jos parannettavaa on, Inspecta suosittelee suurten tilaajien hyväksymiä todennettuja ratkaisuja.

Green Card -sertifiointia voidaan käyttää myös askeleena kohti laatujärjestelmän sertifiointia. Green Card Quality® -arviointi kattaa suurten tilaajien poimimat, heidän näkökulmastaan tärkeimmät osat ISO 9001 -standardin vaatimuksista. Green Card -sertifiointi on myös hyvä pohja oman laatujärjestelmän rakentamiselle. Myös yhä useampi ISO 9001 -sertifioitu yritys käyttää Green Card Quality® -arviointia vastatakseen asiakkaidensa odotuksiin entistä paremmin. Sekä Inspectan Green card - että ISO 9001 -sertifiointipalveluita käyttävät yritykset voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa.

Edut

  • Todistaa laaduntuottokyvyn laatumatkan kaikissa vaiheissa
  • Toimii referenssinä ja laaturaporttina
  • Parantaa mahdollisuuksia saada uusia alihankintatilauksia
  • Valmentaa tehokkaasti asiakaslähtöiseen toimintaan