Provning av tryckkärl

Provning av tryckkärl

Tryckkärl är nyckeln till att hålla verksamheten igång. Funktionsfel kan orsaka dyra, oplanerade driftstopp. Tryckkärl med högt tryck innebär också stora risker. I värsta fall kan ett haveri inträffa vilket innebär fara för både människor och miljö. Därför är förebyggande underhåll och kontroll särskilt viktigt. Kiwa Inspecta har metoderna och kunskapen för att upptäcka slitage, sprickor och korrosion i tryckkärlet.

Alla tryckkärl har en begränsad livslängd. De största utmaningarna ligger i slitage på grund av värme, media, tryck eller hur kärlet används. I samtliga fall är det viktigt att upptäcka fel tidigt. Genom oförstörande provning (OFP) samlar vi värdefull information om tryckkärlets kondition. Informationen ger dig en bas att stå på för att kunna utföra rätt underhåll och fatta beslut om när modernisering behöver göras.

Några av våra oförstörande provningar kan göras under drift. Det innebär att den normala verksamheten kan fortsätta trots pågående inspektion. Vi utvecklar ständigt nya applikationer för provning under drift. En stor del av vår produktutveckling sker i nära samarbete med våra kunder.

De största fördelarna nås genom att skapa förebyggande och riskbaserade underhållsplaner för framtiden. Här är provningsresultatet en av nycklarna till att besluta om rätt åtgärd för din anläggning. Med Kiwa Inspectas hjälp kan du planera framåt, fatta rätt beslut om uppgraderingar och arbeta kostnadseffektivt. Kiwa Inspecta stöder dig också i kvalitetssäkring vid nybyggnation eller modernisering enligt gällande standarder.

Fördelar med provning av tryckkärl

  • Minimerar driftstopp och ökar lönsamheten
  • Identifierar problem innan de leder till läckage eller olyckor
  • Skyddar miljön
  • Garanterar pågående process

  • Främjar säkerheten

 

Vill du veta mer eller få en offert?