Provning av pannor

Provning av pannor

Pannans tillförlitlighet, säkerhet och användbarhet är avgörande för kraftverk. Pannor och komponenter i varma förhållanden, som väggrör, cylindrar, ventiler och kanaler har en begränsad livslängd. Därför är förebyggande tillståndskontroll mycket viktigt för att du ska kunna vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt och optimera användningen av pannor, förhindra läckor, olyckor och avbrott. Inspecta hjälper kunder att identifiera och upptäcka eventuella brister tidigt.

Den största utmaningen för pannor är utslitning och utveckling av till exempel sprickor och korrosion. Även sättet pannan drivs på har effekt på dess livslängd. I samtliga fall är det viktigt att hitta felen så tidigt som möjligt. Avancerade och tillförlitliga oförstörande provningsmetoder är en viktig del i vår lösning. Inspecta är ledande i att använda ny teknik som kommer våra kunder till nytta. Exempelvis kan våra senaste applikationer användas under din normala verksamhet vilket gör att vi kan hitta skademekanismer och förse dig med värdefull information direkt utan att behöva avbryta din drift.

Med vår hjälp kan du planera framåt och förhindra att defekter upprepas. Vi utför inspektioner när det är lämpligt för dig och ser till att pannan är säker att använda. Inspecta har stor erfarenhet och kunskap av pannanläggningar. Med noggrann planering och projektledning kan vi genomföra uppgraderingar och andra projekt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. I nära samarbete med våra kunder utför vi förebyggande, riskbaserade inspektioner och upprättar underhållsplaner för de kommande åren.

Inspecta stöder dig också i kvalitetssäkring vid nybyggnation eller modernisering. Exempelvis är svetsövervakning och svetskvalificering kopplat till en grundlig projekt- och metodplanering där det är kritiskt att hålla tidsplanen för att kunna återuppta processen så snart som möjligt. Vi gör också haveriutredningar av svetsade konstruktioner och provar svetsfogarnas hållbarhet. Kvalificeringstesterna av svetsmetoder kan göras i vårt eget laboratorium.

Fördelar med provning av pannor

  • Minimerar driftstopp genom att reagera proaktivt på fel
  • Identifierar problem innan de orsakar skador
  • Förhindrar läckage och olyckor
  • Sparar pengar
  • Garanterar valsningsprocessen
  • Skyddar miljön
  • Främjar säkerhet på arbetsplatsen