Besiktning av tryckbärande anordningar

Besiktning av tryckbärande anordningar

Vid konstruktion och tillverkning av trycksatta anordningar ska europeiska direktiv uppfyllas. För kontroll av trycksatta anordningar i drift finns en mängd nationella besiktningskrav som ska följas. Kiwa Inspecta är anmält organ för tredjepartskontroll enligt tryckkärlsdirektivet och ackrediterat för kontroll enligt de nationella föreskrifterna.

Våra besiktningar ger mängder av information som kan användas för att öka säkerheten och förlänga livstiden av din utrustning. Informationen kan också användas för att förbättra underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem. Genom att vidta nödvändiga reparationer och investering vid rätt tidpunkt kan du undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Vi besiktigar alla typer av trycksatta anordningar; från säkerhetsanordningar till stora tryckkärl, pannor och rörledningssystem. Våra besiktningsingenjörer vet vad de ska leta efter. Vi utför uppdragen med hög integritet, rätt kunskap och erfarenhet. Vi hjälper dig i arbetat att nå högre personsäkerhet och drifttillgänglighet.

Kiwa Inspecta hjälper dig med besiktning av anordningar som omfattas av nationella föreskrifter;

 • Konstruktions- och tillverkningskontroll
 • Flödes- och elschemagranskning
 • Installationsbesiktning
 • Återkommande besiktning
 • Revisionsbesiktning

Med vår breda kunskap om regelverk, och trycksatta anordningar och anläggningar är vi en resurs som det även lönar sig att använda för att;

 • Syna in presumtiv leverantör, med avseende på kunskap och kvalitet
 • Göra statusbedömning på anläggning, som underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget
 • Ge råd om lämplig kvalitetsnivå i upphandlingsdokument, för att minimera risken för onödiga störningar i uppförande, idrifttagande och användning av ny anläggning

Fördelar med besiktning av trycksatta anordningar

 • Du minimerar risken för personskador
 • Du ökar drifttillgängligheten
 • Du får ett bra underlag för planering av underhåll och investeringar.
 • Du får mesta möjliga valuta för satsat kapital

Vill du veta mer eller få en offert?