Aitik – en miljardinvestering

En investering på 6 miljarder med drygt 1000 personer inblandade. Det är Aitik 36, ett gigantiskt projekt. Jan-Åke Hällgren från Boliden Mineral AB, berättade om sina erfarenheter vid Gruvseminariet.


Jan-Åke Hällgren, Boliden Mineral

Jan-Åke Hällgren från Boliden Mineral AB betonade vikten av noggranna kontroll- och projektplaner för att kunna driva projektet till mål:
”Avgörande är riskhantering med fokus på leverans, tidplan, kvalitet, personsäkerhet och kostnader och relationer. Du måste tänka igenom allt som kan gå fel och varför, hur vi ska kunna förhindra det och vilka åtgärder vi måste vidta.” 

Projektet på individnivå med kommunikationsfokus

Med så många människor involverade är individens roll viktig. ”Alla måste förstå projektets målformulering och på vilket sätt projektmålen ska nås”, säger Jan-Åke Hällgren.

”Utbildning av både leverantörer och våra anställda är ett sätt att få förståelse för slutprodukten, underlätta kontakter och att säkerställa alla jobbar mot samma mål”. Kommunikationen mellan beställare och leverantörerna visade sig vara oerhört viktig då brister i bland annat leverantörernas egenkontroll vid tillverkning, riskhantering och åtgärder och i egenkontroll vid montage upptäcktes. ”Även kommunikationen mellan de olika leverantörerna är viktig”, säger Jan-Åke Hällgren.

Noggranna leveranskontroller säkrade rör

Noggranna leveranskontroller blev en av nycklarna. Med långa och många rör beslutade Boliden att göra arbetsprover på de svetsande företagen de anlitat som leverantörer. ”Arbetsproverna visade att många av svetsarna inte höll måttet och leverantörerna fick byta ut sina svetsare mot nya”, säger Jan-Åke Hällgren som nu vet att alla rör är svetsade på bästa sätt. ”Inget läcker”.

För att kunna genomföra avancerade och stora projekt är Jan-Åke Hällgren råd att lägga upp en projekt/kontrollplan där hänsyn tas till:

  • Tillstånd
  • Tidsplanering
  • Kritisk linje för kontroller
  • Egna resurser
  • Andras resurser
  • Tredje parts resurser
  • Kritisk linje/linjer i projektet
  • Mjuka frågor

”Det gäller att ha en kontrollplan för rätt funktion, leverans vid rätt tid och till rätt kvalitet. Att också uppfylla krav på säkerhet, även under montagetiden, och göra riskanalyser för allt och alla är framgångsfaktorer”, säger Jan-Åke Hällgren.

FAKTA:
Idag finns det i Aitik en kross med kapacitet på 80 000 ton, mellanlagret tar 30 000 ton och malmlagret 200 000 ton. Anrikningsverket är 15 800 m2 stort. I Aitik bryts endast koppar medan den planerade utbyggnaden av Garpenberg innebär brytning av både koppar, zink och malm. Boliden räknar med att det finns koppar att bryta i Aitik fram till år 2030.


Av: Helén Kim

Sidan skapad: 18 okt 2011