Gruvhissar – förberedda för ett hårt liv

Sverige är en viktig gruvnation i ett europeiskt perspektiv. De stora gruvorna i norr investerar årligen stora belopp i ny teknik. Ett exempel är gruvhissar, där Inspectas experter spelar en viktig roll för säkerheten.

Säkert spel elementärt i gruvbranschen

Gruvnäringen är en mogen bransch i Sverige med en lång tradition från Falu och Utö gruvor, Boliden och Malmfälten. Det är alltså inte underligt att det förekommer en mängd spännande fackuttryck i det svenska språket som spel och skip, när man talar om gruvhissar. BRAGS, Branschanvisningar för Gruvbranschen i Sverige, är en säkerhetsbibel för alla som arbetar med lyftanordningar i gruvor. Så får man t ex veta att ett spel är detsamma som det totala drivmaskineriet till en gruvhiss inklusive motor, växlar, kopplingar, bromsar etc. Ett hundspel är ett spel till en gruvhiss i spårad bana och principen är att alla spel ska vara säkra spel i de svenska gruvorna.

På Inspecta arbetar två specialister på gruvhissar, Magnus Dahlberg och Roger Wibert. Till deras uppgifter hör bland annat att som oberoende part granska konstruktioner och lösningar för gruvhissar. Just nu håller de på med ett stort ombyggnadsprojekt i Malmberget.

Magnus Dahlberg och Roger Wibert

Magnus Dahlberg och Roger Wibert

”Gruvhissar är oerhört hårt belastade maskiner, kanske den maskinutrustning som får ta mest stryk i Sverige. Om man tänker sig att en hiss som går till 400 meter djup med totalt 150 tons vikt inklusive last, två skippar (lastkorgar) och linor, i detta fall fyra linor med en diameter om 45 mm per stycke, som rör sig med 14 m/s, förstår man vilka krafter som är involverade”, förklarar Magnus och Roger.

”Och det är bara början. När den aktuella hissen om ett antal år byggs ut till 900 meters djup blir den totala vikten 250 ton inklusive sex bärlinor! Nyttolasten är 48 ton, i stort sett motsvarande en fullastad 24 meters långtradare som rör sig vertikalt med 17,5 m/s (63 km/h). Trummans diameter är cirka 4 meter, vilket ni kan jämföra med vardagsrummet hemma…”

Sverige starkt på gruvteknik

Sverige är stort inom gruvindustrin med kompetenta tillverkare, både av gruvmaskiner som Atlas Copco, Volvo CE, och av annan gruvutrustning som ABB. Inspecta har tillsammans med gruvbranschen varit med om att utarbeta BRAGS. Det handlar om ett utförligt dokument, som innehåller de standarder som ska tillämpas för gruvhissar, bland annat utmattningskurvor, axelstandarder, säkerhetsfaktorer för olika typer av hissar etc. Köparna är vanligtvis väl medvetna om kraven och tillverkarna har en långvarig erfarenhet. Ändå får man inte pruta på säkerhetsrutinerna innan gruvhissarna får levereras och tas i drift.

”Konstruktionen hos de gruvhissar vi granskar ska uppfylla kraven i BRAGS. Det är trevligt att göra beräkningar och dimensionering på grund av utrustningens skala. Hissarna innehåller många fascinerande detaljer som t ex att de drivs med friktion.” Resultatet redovisas för beställaren som visar upp granskningsdokumentet för en auktoriserad besiktningsingenjör.

Kritiska punkter ska räknas på

”Det vi tittar på är kritiska punkter som till exempel redundans beträffande linornas infästning, axlarnas konstruktion, trummans utförande etc. I det beskrivna fallet dimensioneras axeln också för den framtida utbyggnaden till 900 meter medan skipen tillverkas i olika versioner. Vi gör egna modelleringar av axel och trumma samt de kritiska länkarna i skipen. Tack vare en snillrik matematisk applikation kan vi med hjälp av ett FEM-program få en detaljerad uppfattning av utrustningen i 3D utan att lägga ner för mycket tid.”

Magnus och Roger tror att man i framtiden kan använda beräkningsmodellerna för att ta fram nya typer av hissar.

”Vikt kostar energi. Om man kan optimera systemen med matematiska modeller är det möjligt att nå en hög hållfasthet i relation till vikten. Målet är mer energieffektiva och smidigare system.”

Det nuvarande uppdraget är inte en engångsföreteelse. Inspecta har assisterat vid leveranser till andra gruvor och tunnlar i Sverige och i utlandet som Sydafrika och Australien.

”Det finns behov av kompetenta aktörer inom det här området. Vi kan som en oberoende part granska beräkningar och har haft fullt upp med arbete. Det går åt rätt många arbetstimmar per år – så har till exempel Roger ägnat mer än 500 timmar åt gruvbranschen under 2009. Inspecta kommer att ytterligare utveckla sina resurser och arbetsmetoder. Vi arbetar mest via elektronisk kommunikation eftersom Sverige är ett så avlångt land, men nu skall det bli spännande att åka till malmfälten för att se hissen i verkligheten!”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 15 dec 2009