2012

 • 06 november 2012 - Artikel Haverier, slitage och underhåll i fokus

  Till årets Kraftvärmedagar på Hasseludden i Stockholm hade totalt 220 deltagare mött upp från norr till söder. Av dem var 27 utställare vilket var...

 • 17 oktober 2012 - Artikel Spricka i kokare krävde snabb insats

  SCA Östrands personal upptäckte vid en rutinundersökning en spricka på kokaren. Produktionen vid massafabriken var tvungen att stoppas. Ett snabbt...

 • 10 oktober 2012 - Artikel Det 100:e kontrakterade certifikatet

  På två och ett halvt år har Inspecta byggt upp en bred kundkrets och omfattande verksamhet inom systemcertifiering. Nu har det 100:e kontrakterade...

 • 10 oktober 2012 - Artikel Kundpanel hjälper oss att bli bättre

  I våras genomförde Inspecta en kundundersökning. 1300 personer svarade på enkäten. Av dem ville 108 ingå i vår Kundpanel. Undersökningen visar att...

 • 10 oktober 2012 - Artikel Kärnkraftbranschens framtid är ljus

  Framtiden för kärnkraftsbranschen ser ljus ut. Runt om i världen byggs det nya kärnkraftverk och många länder har behov av att modernisera sina...

 • 13 juni 2012 - Artikel Explosionsriskhantering vid Bergslagens Destilleri

  En gnista. Det är allt som behövs för att antända en explosiv miljö. En gnista från en elektrisk maskin kan få ångorna från destillerad sprit att...

 • 13 juni 2012 - Artikel Höga krav höjer kvaliteten

  Har du bra kontroll över ditt företags processer för kvalitetssäkring, miljöarbete, arbetsmiljö, säljprocess, utbildning och leveransprocess? Svara...

 • 13 juni 2012 - Artikel Nya regler för brandfarlig vätska i cisterner och rörledningar

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en ny föreskrift om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor; MSBFS 2011:8....

 • 13 juni 2012 - Artikel Certifiering med affärsfokus

  Från 15 anställda till 60 på två år. Från en till fem anläggningar. Verksamheten har vuxit snabbt för Autoropa AB. Import och försäljning av bilar...

 • 13 juni 2012 - Artikel Processindustrin till skolbänken

  Utbildning i de lagar och regler som gäller inom processindustrins drifts- och underhållssektor är av högsta prioritet nu när kompetensen går i...